# ریمل

خآلصآنه درکم کن/مَن هَمینَم

   خآلصآنه درکم کن مَن هَمینَم نَه چشمآטּ آبــﮯ دارَمنه کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد هَمیشِه کَتآنـﮯ مـﮯ پوشَمروی چَمَن هآ غَلت میزَنَمعِشوه ریختَن ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 28 بازدید