# پیامبراکرم(ص)

محکومیت جهانی ساخت ونمایش فیلم موهن برعلیه پیامبراکرم(ص)

ساخت فیلمی موهن برعلیه پیامبراکرم(ص) خشم ونفرت وانزجار مسلمانان  اعم از شیعه وسنی رادرسراسرعالم برانگیخت ومسلمانان همچون ید واحده به ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 16 بازدید